ผีน้อย Yokai Dochuki + แผนที่ (Print Inkjet)รายละเอียด :


ผีน้อย Famicom คู่มือเฉลยเกมส์ พร้อมแผนที่ Reprint มิตรไมตรี
รายละเอียด
-ตัวเล่ม ปริ้น Inkjet หน้าหลัง เย็บแม๊ก ปก กระดาษPhoto 120 แกรม ด้านในกระดาษ 70 แกรม หนา 68 หน้า รวมปก
-แผนที่ ปริ้น Inkjet กระดาษ A3 80 แกรม พิมพ์หน้าหลัง
ปก กระดาษPhoto 120 แกรม ด้านในกระดาษ 70 แกรม หนา 68 หน้า รวมปก
ต้นฉบับมิตรไมตรี ใครที่ชอบเกมส์นี้ และยังหาซื้อไม่ได้ มาดูเล่มนี้เอาไว้อ่านเล่นกันได้

ราคา 150 บาท

  • ผีน้อย Yokai Dochuki + แผนที่ (Print Inkjet)
  • ผีน้อย Yokai Dochuki + แผนที่ (Print Inkjet)

  • ผีน้อย Yokai Dochuki + แผนที่ (Print Inkjet)
  • ผีน้อย Yokai Dochuki + แผนที่ (Print Inkjet)

  • ผีน้อย Yokai Dochuki + แผนที่ (Print Inkjet)
  • ผีน้อย Yokai Dochuki + แผนที่ (Print Inkjet)

  • ผีน้อย Yokai Dochuki + แผนที่ (Print Inkjet)