Saint Seiya (โรงพิมพ์)รายละเอียด :


Saint Seiya Famicom Reprint หนังสือเฉลยภาษาไทย เล่มทำใหม่จากต้นฉบับมิตรไมตรี เป็นงานโรงพิมพ์นะ ไม่ใช่งานปรินบ้าน หรือถ่ายเอกสารสี ราคาเล่มดั้งเดิม ไปไกลแตะ 1000 แล้ว เหมาะสำหรับ ท่านที่ยังหาซื้อเก็บไม่ได้เพราะซื้อไม่ทัน หรือท่านที่ลังเลเรือ่งราคาเพราะรู้สึกว่าราคาไม่เหมาะสม หรือเจอแต่สภาพมีตำหนิ รอยขาด มาเลือกดูตัวนี้ได้ครับ

ราคา 150 บาท

 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)
 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)

 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)
 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)

 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)
 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)

 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)
 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)

 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)
 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)

 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)
 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)

 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)
 • Saint Seiya (โรงพิมพ์)