Nintendo 64 ROM Collectionรายละเอียด :


แผ่นรวมรอม จำนวน 6 DVD ในแผ่นมี รอมเกมส์ อีมู ให้ หมดเวลา ที่ต้องตกเป็นรองเวลา ไปงอนง้อ ขอไฟล์เกมส์กันแล้ว สามารถเป็นเจ้าของด้วยตัวเองได้
แผ่นรวมรอม เกมส์ จำนวน 3000+ ไฟล์เกมส์ นับเป็นเกมส์ก็ประมาณ 4000 ครบทุกเกมส์ Official และมีตัวแฮก สารพัดแฮค มาให้ด้วย พร้อม โปรแกรม Offline List ดูชื่อเกมส์พร้อม รูป และ โปรแกรม Emulator 3 ตัว ตัวรอม บางเกมส์จะเล่นได้กับบางโปรแกรม ถ้าตัวไหนเปิดไม่ได้ ก็ลองตัวอื่น ส่วนใหญ่จะเล่นได้ แต่ก็จะมีบางเกมส์เล่นไม่ได้เลยก็มี แต่ถ้าเอารอมไปใช้กับตลับแฟลช จะเล่นได้หมด สามารถนำไฟล์ไปใช้กับ อุปกรณ์ต่าง ๆที่มีอีมู N64 ให้เล่น เช่น PC Android ios Linux หรือตลับแฟลช

ราคา 240 บาท

  • Nintendo 64 ROM Collection
  • Nintendo 64 ROM Collection

  • Nintendo 64 ROM Collection
  • Nintendo 64 ROM Collection

  • Nintendo 64 ROM Collection