Mega Drive ROM Collectionรายละเอียด :


Mega Drive / Genesis / Sega 32X ROM Collectionแผ่นรวมรอม จำนวน 3 DVD ในแผ่นมี รอมเกมส์ กับ โปรแกรม offline list ให้ หมดเวลา ที่ต้องตกเป็นรองเวลา ไปงอนง้อ ขอไฟล์เกมส์กันแล้ว สามารถเป็นเจ้าของด้วยตัวเองได้
รายละเอียดรวมรอม MD จำนวน 7630 ไฟล์ 2805 เกมส์ เกมส์มาตรฐาน ที่ออกมาแบบถูกต้อง มีให้ครบ และ สารพัดรอม Hack เฉพาะข้อมูลไฟล์เกมส์ทั้งหมดก็เต็มแผ่น DVD 3 แผ่นแล้ว มาพร้อม โปรแกรม Offline List MD โปรแกรมสำหรับไว้ดู รายละเอียดเกมส์ พร้อม ไตเติล และ สกรีนชอต สามารถ นำไปใช้กํบ โปรแกรม อีมูเลเตอร์ ใน PC หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆที่มีอีมู MD GENESIS ให้เล่น

ราคา 150 บาท

  • Mega Drive ROM Collection
  • Mega Drive ROM Collection

  • Mega Drive ROM Collection
  • Mega Drive ROM Collection