Capcom Play System ROM Collectionรายละเอียด :


Capcom Play System CPS 1 + 2 + 3 Arcade ROM Collection แผ่นรวมรอม จำนวน 1 DVD
รวมรอม เกมส์ตู้บอร์ด CPS1 CPS2 CPS3 รวม 384 เกมส์ พร้อม โปรแกรม Emulator สำหรับเปิดไฟล์เกมส์บนเครื่อง PC และสามารถนำไฟล์ไปใช้กับ อุปกรณ์ต่าง ๆที่มีอีมู CPS 1 2 3 ให้เล่น เช่น Android ios Linux หรือตลับแฟลช ในแผ่นมี ไฟล์ readme อธิบายการลงไว้ให้อ่าน หมดเวลา ที่ต้องตกเป็นรองเวลา ไปงอนง้อ ขอไฟล์เกมส์กันแล้ว สามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยตัวเอง

ราคา 99 บาท

  • Capcom Play System ROM Collection
  • Capcom Play System ROM Collection

  • Capcom Play System ROM Collection
  • Capcom Play System ROM Collection