Atari ROM Collectionรายละเอียด :


Atari ROM Collection แผ่นรวมรอม จำนวน 2 DVD ในแผ่นมี รอมเกมส์ อีมู และ คู่มือภาษาไทยให้ หมดเวลา ที่ต้องตกเป็นรองเวลา ไปงอนง้อ ขอไฟล์เกมส์กันแล้ว สามารถเป็นเจ้าของด้วยตัวเองได้
รายชื่อรุ่น ที่มีรอมเกมส์ในแผ่นนี้
1.ATARI 800 รอมเกมส์ 3792 รอมเกมส์เล่นได้อยู่ 99%
2.ATARI 2600 รอมเกมส์ 2687 รอมเกมส์เล่นได้ 70% (ตัวนี้ ในอีมูปกติ จะไม่มีรูป แคบหน้าเกมส์ ใส่เพิ่มให้ทีละเกมส์จนครบ)
3.ATARI 5200 รอมเกมส์ 104 รอมเกมส์เล่นได้ 99%
4.ATARI 7800 รอมเกมส์ 183 รอมเกมส์เล่นได้ 99%
5.ATARI JAGUAE รอมเกมส์ 57 รอมเกมส์เล่นได้ 50 เกมส์ (ตัวนี้ ในอีมูปกติ จะไม่มีรูป แคบหน้าเกมส์ ใส่เพิ่มให้ทีละเกมส์จนครบ ตัวไหนไม่ขึ้นรูปแสดงว่าเล่นไม่ได้)
6.ATARI JAGUAE CD รอมเกมส์ 11 CD เล่นได้ 2 เกมส์

****BONUS*********************
ในแผ่นที่ 1 มีรวมรอม Famicom Disk System ดิสก์แดง ครบชุดแถมให้ด้วย เฉพาะรอมเกมส์นะหรือ สามารถโหลดเพิ่มได้ฟรี ตาม Link นี้ http://www.gameretrosell.com/nintendodisk/NintendoDisk.zip"

ราคา 120 บาท

  • Atari ROM Collection
  • Atari ROM Collection

  • Atari ROM Collection
  • Atari ROM Collection